ජපානයේ මිලටම ඔබට දැන් වාහනයක් ලබා ගැනීමට අප විසින් පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබේ.

12 months ago 17:56 PM
Ad ID: 77846

ජපානයේ මිලටම ඔබට දැන් වාහනයක් ලබා ගැනීමට අප විසින් පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබේ.
ජපානයේ ඇති වාහන ඔබට අවශ්‍ය පරිදි අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලෙස අපගේ කාර්යාලයේදි ඔබටම තෝරා ගැනිමට පහසුකම් සලසා ඇත.
ඕනැම වාහන වර්ගයක් ඕනැම වර්ණයකින්, නියමිත කිලෝමිටර් ගණනද සමගින් අනතුරුවලින් ‍‍තොර වාහනයක් ජපාන වෙන්දේසිය බලා එහි මිලටම එවලෙහිම ඇනවුම් කිරිමට දැන් ඔබටම හැකියාව සලසා දෙමි.
ඔබ අපගේ ආයතනයට පැමිණිය යුත්තේ ඇයි..?
● ලංකාව තුල පවතින මිලට වඩා ලක්ෂ 2ක් 3ක් අඩුවෙන් මිලට ගැනිමේ හැකියාව.
● වාහනය පිළිබදව නිවැරදි තත්ව සහතිකයක් ලබා ගැනිමේ හැකියාව. එනම් නිවැරදි කිලෝ මීටර් ප්‍රමාණය, වාහනයේ බදෙහි ගුණාත්මක බව. එනම් බදට හානියක් සිදුවී ඇත්නම් එය කුමන ප්‍රමාණයක එකක්දැයි යන්න.
● ඔබම වාහනය තොරා බලා ආනයනය කරගන්නා නිසා විශ්වාසවන්ත බව.
● ඔබගේ අතේ අති මුදලට ඔබට අවශ්‍ය කරන වාහනය ගැනිමේ හැකියව.
● විශාල වාහන ප්‍රමානයක් අතරින් ඔබට අවශ්‍ය වාහනය තේරිමේ හැකියව.
● ඔබ තෝරන වාහනයට ඔබටම මිලක් ඉදිරිපත්කිරිමේ හැකියාව.
● ලංකාවේ ආයතන රැසක් තිබුනද විශ්වාසවන්ත බවින් යුක්ත අංක 01 අයතනයක් වීම.
● වසර 6ක පලපුරුද්ද සමග වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් ආනයනය කර තිබීම.
● වාහනය ඔබේ නමින්ම ගෙන්වා ගන්නා නිසා නැවත විකිනීමෙදී වෙලදපලේ වැඩි ඉල්ලුමක් තිබීම.
ඔබ යොදවන මුදලේ වටිනාකමට ඉතා උසස් තත්වයේ වාහනයක් ඔබට ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.
SUZUKI WAGON R HYBRID FZ, STINGRAY, J STYLE, HUSTLER, EVERY VAN
HONDA FIT GP1, GP4, GP5, SHUTTLE, FREED, INSIGHT, CRZ, VEZEL, GRACE, ACCORD, CRV, ACTY
TOYOTA AQUA, AXIO, PRIUS, PHV, ALPHA, CAMRY, NOAH, VOXY, HARRIER, ESTIMA, PASSO, VITZ, ALLION, PREMIO, RUSH, RAV4, PIXIS, TOWNACE, KDH, PRADO, CREW CAB
MITSUBISHI MINI VAN, IMIEV, OUTLANDER, PAJERO
NISSAN LEAF, CLIPPER, VANNETE, CARAWAN SERENA, XTRAIL,
DIHUTSHU HIJET, MAZDA SCRUM,
වැඩි විස්තර සදහා …… රොෂාන් සේමගේ

FOR SALE

Publisher: ROSHAN SEMAGA

Category: Cars

Location: Wattala, Gampaha

Brand: Suzuki

Model: XS HYBRID

Model Year: 2016

Body Type: Hatchback

Condition: New

Transmission: Automatic

Fuel Type: Petrol

Engine Capacity: 660 cc

Mileage: 00 km