කොස්ගොඩ , අංගසම්පුර්ණ නිවස, පර්: 25 සහ පර්: 6 ඉඩම, මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඉක්මනින් විකිනීමට.

6 months ago 07:39 AM
Ad ID: 143404

සීග්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන සංචාරක කලාපයක් වන කොස්ගොඩ , ගාලු කොලබ ප්‍රධාන මාර්ගය සමීපයේම පිහිටා ඇත.

……………………………. අංගසම්පුර්ණ නිවස සහ ඉඩම පර්චස් 25 …………………………….

නිදන කාමර 3 ක් , සාල 2 ක් , කෑම කාමරයක්, නාන කාමරයක්, කුස්සියක්, සේවක වැසිකිලියකින් සමන්විත වේ . ( නිවස ඇතුලත සම්පුර්ණයෙන්ම සිවිලින් ගසා ඇත / නිවසේ ඉදිරිපස කොටස සහ ප්‍රධාන සාලය ටයිල් කර ඇත )

……………………………………… ඉඩම පර්චස් 6 ………………………………….

මෙය ගාලු කොලබ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටා ඇත.

…………………………………………………… මිලදී ගන්නා ගැනුම්කරු හට වැඩිම ඉල්ලුමට ( මුදල් අවශ්‍යතාවයක් හේතුවෙන්) මෙම සම්පුර්ණ පර්චස් 31 ක ප්‍රමාණයම එකවර විකුණනු ලැබේ ……………………………………………………

********** මෙම ආයෝජනය , පදිංචියට හෝ ස්පා, රෙස්ටුරන්ට්, ආයුර්වේද, ආදී සංචාරක කටයුතු සදහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ. **********

කොස්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට — 350 m
කොස්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයට — 550 m
කොස්ගොඩ ඉන්ධන පිරයුම්හලට — 400 m

කොස්ගොඩ බීච් රිසොර්ට් — 400 m
කොස්ගොඩ කැස්බෑ සංරක්ෂණ මද්‍යස්ථානයට — 950 m
අහුන්ගල්ල හොටෙල් රියු හොටෙල් — 3.8 km
අහුන්ගල්ල හෙරිටන්ස් හොටෙල් — 3.6 km

…………………………………………… විමසීම් : 077 509 72 78 …………………………………………………

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Deshappriya

Location: Kosgoda, Galle

Address: Nape, Kosgoda.

No. of Bedrooms: 3

No. of Bathrooms: 1

Size: 31 Perches Perches

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+